7HD NEWS IDEA CONTEST

ครรภ์ไม่พึงประสงค์ ตอน 2 - CA class A มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

7HD NEWS IDEA CONTEST วันนี้มาตามกันต่อ เรื่อง "ครรภ์ไม่พึงประสงค์" จากทีม CA class A มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งพบว่าพฤติกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่สุ่มเสี่ยง ส่งผลทำให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่นและนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น ไปติดตามในตอน "พฤติกรรมที่ดับฝัน"