ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ยุติแล้ว ทิ้งร้างอาคารอบสมุนไพร อบจ.สมุทรสงคราม ตอนที่ 1

คอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ในฐานะ ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน สัปดาห์ที่แล้วกลับไปที่วัดช้างเผือก หมู่ 5 ตำบลช้างเผือก อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อทำหน้าที่เป็นคนกลางช่วยประสานงานเชิญตัวแทน อบจ.สมุทรสงคราม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมหารือกับเจ้าอาวาสวัดช้างเผือก หาทางออกวิธีแก้ปัญหาโครงการอาคารส่งเสริมสุขภาพ โดยสมุนไพรบำบัด จัดทำโดย อบจ.สมุทรสงคราม ใช้เงินแผ่นดิน 1,950,000 บาท ทำสัญญาจ้างเอกชน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ให้ก่อสร้างอาคารอบสมุนไพรในพื้นที่วัดช้างเผือก ตามที่วัดขอสนับสนุนปี 2557 ผ่าน อบต.ช้างเผือก เพื่อใช้แทนอาคารหลังเก่าที่ทรุดโทรม หลังใช้อบสมุนไพรให้ชาวบ้านในพื้นที่และจากที่ต่างๆ มากว่า 10 ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งที่วัดต้องซื้อสมุนไพรมาใช้เพิ่ม มีค่าใช้จ่าย 10,000 บาทต่อสัปดาห์

ปัญหานี้เกิดขึ้นหลังจากเอกชนส่งมอบงานอาคารหลังนี้ตามสัญญาวันที่ 31 มีนาคม 2559 ครบกำหนดประกันคุณภาพผลงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2561 แต่อาคารอบสมุนไพรไม่เคยเปิดใช้งานจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากวัดช้างเผือกทำหนังสือขอใช้อาคารหลังนี้จาก อบจ.สมุทรสงคราม เพื่อปรับปรุงแก้ไขติดตั้งเตาอบสมุนไพรได้ แต่ติดขัดระเบียบปฏิบัติทางกฎหมาย

อาคารอบสมุนไพรถูกทิ้งร้างไว้จนทรุดโทรมเสียหาย ชาวบ้านจึงส่งข้อมูลให้คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ช่วยตรวจสอบโครงการนี้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม และตุลาคมปีที่แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข คอลัมน์หมายเลข 7 จึงประสานงานผู้เกี่ยวข้องทั้ง 3 ฝ่ายนำมาซึ่งการหารือดังกล่าว เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหานี้ตามที่ทั้ง 3 ฝ่าย ตกลงกัน โดยมีหลักปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ว่าการปลูกสร้างอาคารใดๆ ในวัด หน่วยงานที่ใช้เงินแผ่นดินต้องได้รับอนุญาตก่อนและทำสัญญาเช่าขอใช้พื้นที่กับวัด

การแก้ไขปัญหาเพื่อให้วัดช้างเผือก ได้ใช้งานอาคารอบสมุนไพรหลังนี้ให้คุ้มค่ากับเงินแผ่นดินที่ อบจ.สมุทรสงคราม ใช้จ่ายไปแล้วเกือบ 2,000,000 บาท จะมีบทสรุปอย่างไรติดตามได้วันพรุ่งนี้..


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7