ห้องข่าวภาคเที่ยง

รายงานพิเศษ : ตรวจเข้มสกัดกั้นยาเสพติดริมน้ำโขงร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน

เป็นปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงของไทย ร่วมกับ 6 ประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง ที่ประกอบด้วย ไทย จีน ลาว เมียนมา กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งเป็นพื้นที่ติดริมฝั่งลำน้ำโขง ที่มีแผนร่วมกันในการปราบปรามและสกัดกั้นยาเสพติด ตามยุทธศาสตร์แม่น้ำโขงปลอดภัย

หลังจากที่พื้นที่ริมแม่น้ำโขงตลอดลำน้ำ กลายเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดเข้ามาประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง แม้ช่วงปลายปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดยาเสพติดล็อตใหญ่ได้นับล้านเม็ด และมีการยิงปะทะกันกับกองกำลังที่ขนย้ายยาเสพติด ซึ่งพบว่ายาเสพติดที่ตรวจยึดได้นั้น ยังเป็นส่วนน้อย เพราะจากข้อมูลของสายลับ พบว่ายังมียาเสพติดล็อตใหญ่อีกหลายล็อต ที่พักอยู่ตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ที่รอเคลื่อนย้ายเข้ามาในประเทศไทย ทำให้หลายหน่วยงาน มีการเตรียมกำลัง เพื่อป้องกันและสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งพื้นที่ริมชายแดนซึ่งเป็นพื้นที่ป่าเขา และเส้นทางตลอดลำน้ำโขง

ซึ่งจากการใช้มาตรการเข้มของการลาดตระเวณลาดตระเวนทั้งทางบกและทางน้ำ ซึ่งข้อมูลสถิติการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดในปี 2562 ที่ผ่านมาโดยเฉพาะกลุ่มขบวนการค้ายาบ้าที่ประเทศลาวเป็นเส้นทางผ่านเข้ามาในประเทศไทย ในพื้นที่ชายแดนในอำเภอเชียงของ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย และอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ถึง 65 คดี มีผู้ต้องหา 116 ราย ยึดยาบ้าได้ 33,512,556 เม็ด ไอซ์ 2,876 กิโลกรัม กัญชา 248 กิโลกรัม เฮโรฮีน 124 กิโลกรัม และยังสามารถตรวจยึดสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดเป็นกาเฟอีนได้ถึง 12,000 กิโลกรัม ซึ่งพบว่ายังมีแนวโน้มพบว่า ยาเสพติดถูกนำเข้ามาเพิ่มมากขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง