เช้าข่าว 7 สี

Green Report : โรงงานผลิตถุงพลาสติกปรับแผนการผลิต

กลุ่มผู้ประกอบการผลิตถุงพลาสติกเรียกร้อง 3 ข้อ ต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ภาครัฐช่วยเยียวยา หลังมีสินค้าถุงพลาสติกแบบบาง หรือแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เหลือสต๊อกจำนวนมาก หนึ่งในข้อเสนอ ที่เห็นพ้อง คือ การให้ผลิตและยังคงใช้ถุงพลาสติกแบบหนา หรือ มากกว่า 36 ไมครอนอยู่

นายณภัทร ทิพย์ธนกิจ รองนายกอาวุโส สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ให้ข้อมูลพร้อมกับพาทีมข่าวกรีนรีพอร์ต ลงพื้นที่โรงงานผลิตถุงพลาสติก พบว่าปัจจุบัน ผู้ประกอบการ เริ่มปรับตัว หยุดผลิตถุงพลาสติกแบบบางแล้ว และหันมาเดินเครื่อง ผลิตถุงพลาสติกแบบหนา มากกว่า 36 ไมครอน อย่างที่เห็นเครื่องจักรกำลังผลิตอยู่นี้

นายณภัทร ย้ำถึงผลการศึกษาว่า ถุงพลาสติกแบบหนา ตั้งแต่ 36 ไมครอน มีความทนทาน ใช้ใส่ของซ้ำได้หลายครั้ง และสามารถนำไปรีไซเคิลต่อได้ จึงเห็นว่าแนวทางนี้เหมาะสม

โรงงานผลิตถุงพลาสติก เปิดขั้นตอนหนึ่งในวิธีการนำกลับมาใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่

ในอนาคต สนับสนุนให้ภาครัฐเสนอเป็นกฎหมายให้ชัดเจน ที่จะต้องผลิตและใช้ถุงพลาสติก ที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ หรือ มากกว่า 36 ไมครอนเท่านั้น เหมือนกับในประเทศฝรั่งเศส ที่นำร่องแล้วและได้ผลดี ช่วยลดขยะได้มาก

ขอบคุณ  Facebook : ภัทรพล ล็อต มณีอ่อน
Facebook : CH7HD Social Care