7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวบ้านโคราชระดมทุนซ่อมสะพานไม้ข้ามคลองพัง หลังไร้หน่วยงานเหลียวแล

ชาวบ้านอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระดมทุนซ่อมสะพานข้ามลำน้ำท้ายหมู่บ้าน หลังไม่มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือ

นายมานะชัย พรประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระดมชาวบ้านในพื้นที่มาช่วยกันซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามลำน้ำลำแชะท้ายหมู่บ้าน หลังสะพานพังเสียหายมาตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ในขณะที่ชาวบ้านขับรถอีแต๋นข้ามลำน้ำเพื่อไปทำการเกษตร โดยการซ่อมแซมในครั้งนี้ ชาวบ้านได้เรี่ยไรเงินเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ และลงแรงซ่อมแซมด้วยกำลังของชาวบ้านเอง เพื่อให้สะพานสามารถใช้งานได้เหมือนเดิม หลังขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานในพื้นที่ไปแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้า

สำหรับสะพานข้ามลำน้ำลำแชะในจุดนี้ ชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้นมาประมาณ 30 ปีแล้ว เป็นสะพานไม้ ระยะทาง 30 เมตร มีชาวบ้านหลายหมู่บ้านใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นเส้นทางเข้า-ออกหมู่บ้าน และใช้เดินทางไปทำการเกษตร แต่จากโครงสร้างที่เป็นไม้ จึงผุพังไปตามกาลเวลา แม้ที่ผ่านมาจะเคยยื่นเรื่องให้หน่วยงานในพื้นที่เข้ามาช่วยสร้างสะพานให้ใหม่ แต่ก็ไม่มีหน่วยงานใดตอบรับ และในช่วง 5 ปีมานี้ สะพานทรุดตัวมาแล้วถึง 3 ครั้ง และทุกครั้งชาวบ้านก็จะออกมาร่วมกันซ่อมแซม แต่ด้วยกำลังคนและวัสดุอุปกรณ์ที่ชาวบ้านมีทำให้การซ่อมแซมไม่คงทนถาวร จึงอยากขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยสร้างสะพานที่แข็งแรงกว่านี้ให้ชาวบ้านในพื้นที่ด้วย