ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ยุติแล้วทิ้งร้างอาคารอบสมุนไพร อบจ.สมุทรสงคราม ตอนที่ 1

คอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ทำหน้าที่คนกลางเชิญตัวแทน อบจ.สมุทรสงคราม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ไปที่วัดช้างเผือก หมู่ที่ 5 ตำบลช้างเผือก อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม หารือกับเจ้าอาวาสวัดช้างเผือกเพื่อร่วมกันหาวิธีแก้ปัญหาโครงการอาคารส่งเสริมสุขภาพโดยสมุนไพรบำบัด ซึ่ง อบจ.สมุทรสงคราม ทำสัญญาจ้างเอกชนวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ให้ก่อสร้างอาคารอบสมุนไพรในพื้นที่วัดช้างเผือก ค่าจ้าง 1,950,000 บาท ตามที่วัดขอสนับสนุนปี 2557 ผ่าน อบต.ช้างเผือก เพื่อใช้แทนอาคารหลังเก่าที่ทรุดโทรม หลังใช้อบสมุนไพรให้ชาวบ้านในพื้นที่และจากที่ต่างๆ มากว่า 10 ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งที่วัดมีค่าใช้จ่าย 10,000 บาทต่อสัปดาห์ เพื่อซื้อสมุนไพร

อาคารอบสมุนไพรเอกชนส่งมอบงานตามสัญญาวันที่ 31 มีนาคม 2559 ครบกำหนดประกันคุณภาพผลงาน 2 ปีวันที่ 4 เมษายน 2561 แต่ไม่เคยเปิดใช้งานจนถึงปัจจุบัน เนื่องจาก อบจ.สมุทรสงคราม โอนกรรมสิทธิ์ให้วัดช้างเผือกไม่ได้ตามกฎหมาย วัดช้างเผือกจึงไม่ได้ปรับปรุงอาคารเพื่อติดตั้งเตาอบสมุนไพร จึงไม่ได้ใช้งานทิ้งร้างจนทรุดโทรม ชาวบ้านส่งข้อมูลให้คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง.ช่วยตรวจสอบ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมปีที่แล้วแต่ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ นำมาซึ่งการหารือทั้ง 3 ฝ่าย โดยยึดหลักปฏิบัติตามกฎหมาย

ข้อเสนอนี้ สมาชิก อบต.ช้างเผือก ยอมรับว่ามีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ขอนำไปหารือกับนายก อบต.ช้างเผือก ขณะที่เจ้าอาวาสวัดช้างเผือก ระบุกรณีนี้ต้องพิจารณาข้อปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยด้วย สอดคล้องกับข้อแนะนำของอดีตผู้ว่า สตง. นำมาซึ่งวิธีแก้ไขปัญหาที่ทั้ง 3 ฝ่ายยอมรับ

การแก้ไขปัญหานี้แม้ใช้เวลาเกือบ 6 เดือน แต่สามารถหาข้อยุติได้ นั่นเพราะทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเปิดใจรับฟังกันด้วยเหตุและผล


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7