ห้องข่าวภาคเที่ยง

ทำได้ ใช้เป็น : Hostel เติบโตได้ สร้างงานสร้างเงิน

ใครที่คิดจะเอาบ้านพัก มาทำธุรกิจ Hostel รับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ต้องเริ่มต้นอย่างไร และธุรกิจนี้ยังมีโอกาสเติบโตอีกมากน้อยแค่ไหน...