เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ประชาชนเห็นด้วย! หากรัฐบาลจำกัดปริมาณรถวิ่งในเมือง แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5

ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนถึงมาตรการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 หลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกมาระบุว่า สาเหตุการเกิดฝุ่น PM 2.5 ส่วนใหญ่มาจากรถยนต์ โดยรัฐบาลอาจนำตัวอย่างการแก้ปัญหาจากต่างประเทศมาใช้ เช่น การห้ามรถยนต์วิ่งเข้าเขตเมือง

เราแบ่งกลุ่มที่สำรวจความคิดเห็นออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ผู้ขับขี่รถยนต์เป็นประจำ, นิสิต นักศึกษา, พ่อค้า แม่ค้า และผู้ใช้รถสาธารณะ

โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ส่วนตัว มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ส่วนที่เห็นด้วยระบุว่าหากรัฐบาลนำแนวทางนโยบายดังกล่าวมาใช้ เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ได้ และพร้อมให้ความร่วมมือ แต่อยากให้พัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน มีการเชื่อมต่อการเดินทางที่ครอบคลุม ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้ดีกว่าที่เป็นอยู่จะเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจให้คนหันไปใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ

ส่วนที่ไม่เห็นด้วย ระบุว่าอาจสร้างความลำบากให้กับผู้ที่จำเป็นต้องใช้รถ แต่เสนอให้จำกัดรถวิ่งวันคู่-วันคี่ และออกกฎหมายเข้มงวดเรื่องการควบคุมคุณภาพรถที่ปล่อยควันพิษ

ด้านประชาชนในกลุ่มอื่นก็มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ เห็นด้วยกับจำกัดปริมาณรถยนต์ แต่รัฐต้องปรับปรุงระบบขนส่งให้ครอบคลุมและปลอดภัย ขณะเดียวกันให้เข้มงวดบังคับใช้กฎหมายกับรถที่ปล่อยควันพิษ

นอกจากนี้ยังมองว่าสาเหตุของการเกิดฝุ่น PM 2.5 ไม่น้อยไปกว่ารถยนต์ คือ ฝุ่นจากการก่อสร้างและโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งที่อยู่ในตัวเมืองและรอบนอก ก็ส่งผลกระทบเข้ามาในตัวเมืองเช่นกัน อยากให้ควบคุมและบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการที่เป็นต้นเหตุของฝุ่น PM 2.5 ด้วยเช่นกัน