7HD ร้อนออนไลน์

จัดระเบียบรถบรรทุก 10 ล้อวิ่ง ในเขตกทม.และปริมณฑล แก้ฝุ่นพิษ 2.5

การประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ล่าสุดนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติใช้มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะเป็นผู้ออกกฎข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไปเข้ามาเดินรถในเส้นทางถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกในวันคี่โดยเด็ดขาด แต่อนุญาตให้เดินรถเข้ามาในวันคู่ ช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 144  เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจจับได้หากมีการฝ่าฝืน  แต่ยกเว้นรถบรรทุกขนส่งอาหารสดให้วิ่งตามปกติ  

ทั้งนี้ จึงต้องขอโทษผู้ประกอบการขนส่ง ที่ได้รับผลกระทบ แต่ปัญหาฝุ่นละอองหลักในกทม.และปริมณฑลเกิดจากรถยนต์มากถึงร้อยละ 72 โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ ที่มีรถบรรทุกสินค้าจดทะเบียนในกรุงเทพฯประมาณ 140,000 คัน ในจำนวนนี้เป็นรถบรรทุกใช้เครื่องยนต์ดีเซลมากกว่า 99,000 คัน จึงจำเป็นต้องออกกฎข้อบังคับเพื่อควบคุมปริมาณฝุ่นละอองไม่ให้สูงเกินค่ามาตรฐาน สำหรับมาตรการดังกล่าว เป็นมาตรการเร่งด่วนบังคับใช้เพียง 2 เดือน หรือจะใช้ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยสัปดาห์หน้าจะนำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติ และจะมีผลบังคับใช้ทันที

นอกจากนี้ จะยังเพิ่มความเข้มงวดมาตรการอื่นๆ ที่ดำเนินการอยู่ด้วย เช่น กรมการขนส่งทางบก จะตรวจเข้มรถเรื่องตรวจควันดำ รถโดยสารไม่ประจำทางที่ใช้ขนส่งพนักงานตามบริษัทที่มีกว่า 60,000 คัน โดยเจ้าหน้าที่สามารถบังคับใช้กฎหมายให้หยุดใช้รถได้ทันที 
ส่วนการห้ามเผาในที่โล่งในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล จะเข้มงวดไม่ไห้มีการเผาเด็ดขาดโดยมีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับ  ขณะที่ในต่างจังหวัด จะกำชับห้ามเผาในที่โล่งเช่นกัน เพราะลมอาจพัดฝุ่นละอองเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้