ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทย หลังทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐสิงคโปร์

เวลา 17.46 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี 414 เสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ หลังทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ มีรัฐมนตรี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ แม่บ้านเหล่าทัพ แม่บ้านตำรวจ ผู้แทนสภากาชาดไทย และผู้แทนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ซึ่งข่าวพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะนำเสนอในวันต่อไป

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด