สนามข่าว 7 สี

คกก.ควบคุมมลพิษ ใช้ยาแรงคุมฝุ่น PM2.5 จัดวันคี่-วันคู่ ห้ามรถบรรทุกสิบล้อวิ่งรถใน กทม.

คณะกรรมการควบคุมมลพิษ มีมติให้ใช้ยาแรง เสนอ ครม.ควบคุมฝุ่น PM2.5 ห้ามรถบรรทุกสิบล้อ วิ่งเข้ากรุงเทพมหานครชั้นใน วันคี่อย่างเด็ดขาด ให้วิ่งได้เฉพาะวันคู่ และปรับรูปแบบการแจ้งเตือนใหม่ ให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้น

เมื่อวานนี้ (14 ม.ค.) ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ที่มีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ เป็นประธาน หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก กรมควบคุมมลพิษ และกรุงเทพมหานคร

ที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้มาตรการเข้มข้น หรือยาแรง เตรียมออกกฎกระทรวง ขยายเขตพื้นที่ในการจำกัดเวลารถบรรทุก เข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากวงแหวนรัชดาภิเษก ไปเป็นวงแหวนกาญจนาภิเษก โดยเข้ามาได้เฉพาะวันคู่ ระหว่างเวลา 10.00-15.00 น. ส่วนวันคี่ เช่น วันที่ 1, 3, 5, 7, 9 วันเลขคี่ ห้ามเข้าเด็ดขาด ยกเว้นรถบรรทุกอาหารสด

มาตรการนี้จะเข้า ครม.ในสัปดาห์หน้า ส่วนหน่วยงานอื่น ๆ ก็จะชงมาตรการเข้มข้นขึ้น อาทิ กรมการขนส่งทางบก ต้องเพิ่มจุดตรวจรถควันดำให้มากขึ้น และเข้มงวดจับปรับ สั่งหยุดวิ่งได้ จนกว่าจะปรับปรุงเครื่องยนต์ลดควันดำ

ทีนี้ไปดูแหล่งกำเนิดมลพิษอื่น ๆ อาทิ ฝุ่นควันจากโรงงานอุตสาหกรรม ก็ต้องขอความร่วมมือลดกำลังการผลิต ฝุ่นจากการก่อสร้าง โดยเฉพาะคอนโดมิเนียม ตึกสูง และรถไฟฟ้า เรื่องนี้ก็ต้องขอให้กรุงเทพมหานครไปควบคุมดูแล และคืนผิวจราจรเท่าที่ทำได้ เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัด รวมถึงจับปรับจริงกับคนที่เผาขยะ เผาในที่โล่ง ในพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ

และกรมควบคุมมลพิษจะปรับรูปแบบการแจ้งเตือนประชาชน ให้รับรู้ในวันค่าฝุ่นวิกฤต พื้นที่สีส้ม สีแดง ด้วย เพื่อการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องจนกว่าสถานการณ์ PM2.5 จะสิ้นสุด ประมาณเดือนกุมภาพันธ์