เช้าข่าว 7 สี

คณะกรรมการควบคุมมลพิษ ออกมาตรการยาแรงคุมฝุ่น PM 2.5

ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก กรมควบคุมมลพิษ และกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้มาตรการเข้มข้น เตรียมออกกฎกระทรวง ห้ามรถบรรทุกเข้ามาในกรุงเทพมหานคร ขยายรัศมีจากวงแหวนรัชดาภิเษก ไปเป็นวงแหวนกาญจนาภิเษก และจะให้เข้ามาได้เฉพาะวันคู่ ระหว่างเวลา 10.00 น. – 15.00 น. ส่วนวันคี่ ห้ามเข้าเด็ดขาด ยกเว้นรถบรรทุกอาหารสด

โดยมาตรการนี้จะเข้า ครม.ในสัปดาห์หน้า และกรมควบคุมมลพิษ จะปรับรูปแบบการแจ้งเตือนประชาชนให้รับรู้ในวันที่ค่าฝุ่นวิกฤต เพื่อปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง จนกว่าสถานการณ์ PM 2.5 จะสิ้นสุด ส่วนหน่วยงานอื่นๆ ก็จะชงมาตรการเข้ม อาทิ กรมการขนส่งทางบก ต้องเพิ่มจุดตรวจวัดควันดำให้มากขึ้น และเข้มงวดจับปรับอย่างจริงจังกับรถโดยสารประจำทางและไม่ประจำทาง และรถยนต์ดีเซลที่ต้องบังคับใช้กฎหมาย สั่งหยุดวิ่งได้จนกว่าจะปรับปรุงเครื่องยนต์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง