เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 15 มกราคม 2563

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 15 มกราคม 2563

กลางสัปดาห์แล้ว อุณหภูมิยังนิ่งๆ ภาคเหนือ ภาคอีสาน เช้าๆ ยังเย็นๆ หนาวๆ บ้าง ส่วนทางภาคใต้ ฝนยังน้อย...