เช้าข่าว 7 สี

Green Report : ไอเดียเจ๋ง ถุงชำต้นไม้จากเปลือกกล้วย

"ถุงเพาะต้นไม้" หากดูผิวเผินอาจดูไม่ออกว่าผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ อย่าง "เปลือกกล้วย" ซึ่งเป็นขยะอินทรีย์ที่พบเห็นได้ทั่วไปในละแวกชุมชน ประกอบกับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการเพาะปลูกพืชจำนวนมาก ปัญหาขยะพลาสติกจากถุงเพาะชำกล้าไม้ ก็มากขึ้นตาม เพราะไม่สามารถย่อยสลายได้ในดิน

นักศึกษาแผนกปิโตรเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง ได้ศึกษาข้อมูลจนเกิดเป็นไอเดียนำเปลือกกล้วยมาแปรสภาพสำเร็จในชื่อ "แผ่นห่อไบโอจากเปลือกกล้วย"

น้องๆ เปิดเผยทุกขั้นตอนการทำให้ดู ตั้งแต่เริ่มการหั่นเปลือกกล้วยแล้วนำไปตากแดด หรือเข้าเตาอบก็ได้ เพื่อให้แห้ง จากนั้นนำไปผสมเอทานอล สกัดเซลลูโลสจากเปลือกกล้วย และต้มจนเหลวก่อนที่จะนำเข้าเตาอบอีกครั้งเพื่อขึ้นรูป

เกษตรที่นำไปทดลองเพาะต้นกล้าพอใจ เพราะถุงเพาะจากเปลือกกล้วย ไม่ทำลายรากกล้าไม้ ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติภายใน 2 เดือน

จุดเด่นที่นอกจากการย่อยสลายได้แล้ว ยังมีความแข็งแรง ใช้เพาะชำกล้าไม้ได้ ที่สำคัญต้นทุนการผลิตและกำจัดขยะถุงพลาสติกลดลง

ไอเดียนี้ น้องๆ ต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ในรูปแบบถุงเพาะชำปลูกต้นไม้ กระถางปลูกต้นไม้และถุงขยะต่อไป

อีกหนึ่งแนวคิดดีๆ ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่น่าสนับสนุน และ "ปันรักให้โลก" วันนี้ไปดูหลากหลายวิธีการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ...


Facebook : Ch7HD Social Care