เช้าข่าว 7 สี

รัฐบาลสั่งแก้ปัญหาภัยแล้ง

โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอให้ประชาชนและเกษตรกรมั่นใจในการแก้ปัญหาภัยแล้งของรัฐบาล เพราะได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ร่วมกันแก้ไขปัญหานี้แล้ว เบื้องต้นสั่งจ่ายเงินช่วยเหลือเร่งด่วน 18 จังหวัด พร้อมกับให้แบ่งความรับผิดชอบหลักเป็นกลุ่มที่ให้ข้อมูลสถานการณ์น้ำ การพยากรณ์ กลุ่มผู้บริหารจัดการน้ำ และกลุ่มหน่วยงานปฏิบัติการแก้ไขปัญหา หาแหล่งน้ำสำรอง ขุดบ่อน้ำบาดาลและแหล่งน้ำผลิตน้ำประปา และพื้นที่นำร่องเก็บน้ำโครงการแก้มลิงชั่วคราว เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ รวมทั้งขอความร่วมมือเกษตรกรไม่ให้ปิดกั้นลำน้ำหรือสูบนำเข้าพื้นที่เพาะปลูก ประสานกรมฝนหลวงในพื้นที่ทำฝนหลวงตามสภาพภูมิอากาศ เฝ้าระวังควบคุมไม่ให้นำน้ำเสียลงพื้นที่น้ำ ดูแลการป้องกันการพังทลายของตลิ่งและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนประหยัดน้ำ

ทั้งนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณกลาง 3,000 ล้านบาท และงบแต่ละกระทรวงรวม 6,000 กว่าล้านบาท ดำเนินการ 3,378 โครงการ ทั้งขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จัดหาแหล่งน้ำบนผิวดิน ซ่อมแซมระบบประปา, ฟื้นฟูแหล่งน้ำและการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กลางและเล็ก ครอบคลุมพื้นที่ 1,000,000 - 2,000,000 ไร่ ซึ่งเพิ่มปริมาณน้ำได้ 942 ล้านลูกบาศก์เมตร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง