เช้าข่าว 7 สี

เปิดขั้นตอน Water Hammer ไล่น้ำเค็ม

ทีมข่าวช่อง 7HD ลงพื้นที่สถานีสูบน้ำดิบสำแล นายวชิรวิทย์ โพธิ์วิจิตร ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง หรือ กปน. นำทีมข่าวช่อง 7HD ลงพื้นที่โรงสูบน้ำดิบสำแล ในอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ที่นี่เป็นโรงสูบน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ มีกำลังสูบน้ำ 8,000 ลิตรต่อวินาที ส่งน้ำประปาไปยังประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

ปีนี้น้ำทะเลหนุนสูง ภัยแล้งมาเร็วกว่าทุกปี ทำให้ กปน. และกรมชลประทาน ต้องทำงานเชิงรุกด้วยการใช้วิธี "Water Hammer" กระแทกไล่ลิ่มความเค็มจากน้ำทะเลที่หนุนสูง ซึ่งมี 4 ขั้นตอนหลักๆ เริ่มจากประสานขอให้กรมชลประทาน ปล่อยมวลน้ำก้อนใหญ่จากเขื่อนหลักลงมาตามลำน้ำเจ้าพระยา โดยที่โรงสูบน้ำดิบสำแล จะหยุดสูบน้ำ ขณะเดียวกันก็จะประสานแจ้งให้คลองสาขาต่างๆ ด้านตะวันตก ปล่อยน้ำออกมาช่วยเจือจางน้ำเค็ม และสุดท้าย คือ ขั้นตอนเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ เพื่อผลักดันน้ำเค็มออกสู่อ่าวไทย

จากการทดลองใช้วิธีนี้ มวลน้ำมหาศาลมีกำลังแรงกระแทกและผลักดันน้ำทะเลให้ไหลกลับลงอ่าวไทย ไปได้ประมาณ 5-6 กิโลเมตร แก้ปัญหาน้ำเค็มรุกน้ำดิบผลิตน้ำประปาได้สำเร็จ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง