เช้าข่าว 7 สี

ทำทุเรียนพันธุ์หลงหลินให้ผลผลิตนอกฤดู จ.พิษณุโลก

ทุเรียนพันธุ์หลงหลินที่ชาวสวนทุเรียน บ้านซำต้อง ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ใช้วิธีเด็ดผลที่เพิ่งเริ่มออกเป็นผลขนาดเล็กทิ้ง เพื่อให้ทุเรียนออกผลนอกฤดูในช่วงต้นเดือนมกราคมแทน ซึ่งเคล็ดลับที่สำคัญคือ ก่อนหน้านี้พอได้ผลชุดที่ 2 ชาวสวนจะต้องให้น้ำให้ถึงเกณฑ์ที่ทุเรียนต้องการ ซึ่งตรงกับช่วงฤดูฝนพอดี

ซึ่งทุเรียนที่ได้มีผู้ที่ไปรับซื้อถึงสวน ในราคาตั้งแต่กิโลกรัม 200, 250 และ 300 บาท ซึ่งใกล้เคียงกับทุเรียนในฤดู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง