ห้องข่าววาไรตี้

ข่าวเกษตร : ชุมชนชาวประมงต้นแบบ อนุรักษ์หอยพอก จ.ระยอง

วันนี้ลงพื้นที่จังหวัดระยอง ไปดูชุมชนชาวประมงพื้นบ้านต้นแบบที่ร่วมกันทำพื้นที่อนุรักษ์หอยพอก เพื่อให้ลูกหลานได้จับกินจับขาย สร้างอาชีพได้...