ห้องข่าวภาคเที่ยง

ป.ป.ช.ส่งศาลทุจริตยึดทรัพย์อดีต ผอ.สำนักพุทธฯ

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ เมื่อครั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในการเบิกจ่ายงบอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์ที่จัดสรรให้วัดพนัญเชิงวรวิหาร ประจำปี 2557 และ 2558 ซึ่งจากการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายนพรัตน์ ที่ยื่นต่อ ป.ป.ช. พบว่านายนพรัตน์ และนางพัทธานันท์ คู่สมรส มีทรัพย์สินไม่สัมพันธ์กับรายได้ที่พึงมี

คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนและพบข้อเท็จจริงปรากฏพบเงินฝากและทรัพย์สินต่างๆ ของนายนพรัตน์ และนางพัทธานันท์ รวมทั้งบุคคลใกล้ชิดรวม 8 คน ไม่สามารถพิสูจน์ที่มาของทรัพย์สินได้

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาแล้วมีมติส่งเรื่องให้อัยการสูงสุด ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีให้มีคำพิพากษา หรือคำสั่งเพื่อขอให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน ตามมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

ข่าวที่เกี่ยวข้อง