ห้องข่าวภาคเที่ยง

ภัยแล้งคุกคามหนัก เขื่อนอุบลรัตน์เหลือน้ำใช้ก้นอ่าง จ.ขอนแก่น

รายงานจากเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น : สถานการณ์ภัยแล้งกำลังคุกคามหนักในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ตอนนี้ ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ อยู่ในระดับต่ำมาก ต้องบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค เท่านั้น