ห้องข่าวภาคเที่ยง

รายงานพิเศษ : เร่งทำฝนหลวงฝ่าวิกฤตแล้ง

ทันทีที่ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเพียงพอ นักวิทยาศาสตร์ก็เร่งวางแผนเส้นทางบินร่วมกับนักบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อขึ้นโปรยสารเคมีในกลุ่มเมฆให้จับตัวเป็นก้อนและโจมตี หรือก่อกวนให้เมฆแตกตัวกลายเป็นน้ำฝน โปรยปรายลงสู่พื้นที่เป้าหมาย คือ อ่างเก็บน้ำดอกกราย หนองปลาไหลและคลองใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงภาคอุตสาหกรรมการเกษตร รวมถึงอุปโภค-บริโภค ที่ปีนี้เผชิญภาวะวิกฤตแล้งในรอบ 15 ปี

หลังจากขึ้นบินทำฝนหลวงมาตั้งแต่วันที่ 10 มกราคมที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร บอกว่าได้ผลน่าพอใจ มีฝนตกใน 3 อำเภอกว่า 100 ลูกบาศก์เมตรแล้ว แต่บางจุดก็ไม่ได้ผล เนื่องจากความชื้นสัมพัทธ์มีไม่เพียงพอ แต่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่ จะทำทันทีที่สภาพอากาศพร้อม

การบินทำฝนหลวงให้ได้ประสิทธิภาพไม่เพียงเส้นทางบินต้องเหมาะสม เมฆต้องมาก และความชื้นสัมพัทธ์ต้องเป็นใจ หากอากาศแห้งเกินไป ก็ไร้ผล นี่เป็นสิ่งที่นักบิน ที่มีประสบการณ์ทำฝนหลวงมา 15 ปี เน้นย้ำ และบอกด้วยว่าสูตรเคมีที่เหมาะสมและได้ผลมากที่สุดคือสูตรเย็น ซึ่งมีองค์ประกอบ 2 ส่วนหลัก คือ ปุ๋ยยูเรีย และน้ำแข็งแห้ง

นอกจากทำฝนหลวงแก้วิกฤตแล้ง ซึ่งกำลังลุกลามในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ทีมฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว ยังมีแผนขึ้นบินเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในเร็วๆ นี้ด้วย