ห้องข่าวภาคเที่ยง

วางมาตรการแก้ปัญหาคุณภาพอากาศภาคเหนือ

จังหวัดตาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก สั่งห้ามเผาทุกชนิดในพื้นที่โล่งแจ้ง เป็นเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 -27 มกราคม 2563 เพื่อลดปัญหาการสะสมของมลพิษทางอากาศ ก่อนจะมีมาตรการห้ามเผาในช่วง 61 วัน ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม -30 เมษายน 2563 แต่เมื่อคืนยังพบมีการลักลอบเผาไร่อ้อยในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า ห่างจากสำนักงานเทศบาลตำบลวังเจ้า ประมาณ 200 เมตร

ขณะที่ในภาคประชาชน เกษตรกรบ้านทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ร่วมกันนำตอซังข้าวโพด ไปรวมที่ลานสีเมล็ดกลาง ทำเป็นปุ๋ยหมัก เพื่อลดการเผา นอกจากจะลดปัญหาหมอกควันแล้วยังช่วยให้มีปุ๋ยไว้ใช้ใส่พืชผักสวนครัวโดยไม่ต้องใช้สารเคมี โดยจังหวัดลำปาง เช้าวันนี้มีค่า PM 2.5 สูงที่สุดที่ 88 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าคุณภาพอากาศ AQI อยู่ที่ 195

เช่นเดียวกับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยที่ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ที่ไม่เผาใบอ้อย แต่จะส่งขายให้กับโรงงานไฟฟ้าชีวมวลแทน ในราคา 50 บาทต่อไร่

จังหวัดแพร่ สาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้ออกแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนนำไปใช้สวมใส่ในพื้นที่ด่านห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจังหวัดแพร่ มีคุณภาพอากาศไม่ดีเป็นอันดับ 2 ของภาคเหนือ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง