ห้องข่าวภาคเที่ยง

หนุนขึ้นทะเบียน แก่งกระจาน เป็นมรดกโลก

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก โดยที่ประชุมได้พิจารณาเอกสารการขึ้นทะเบียนกลุ่มป่าแก่งประจาน เป็นมรดกโลก อีกครั้ง และมีมติเห็นชอบ พร้อมมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ไปดำเนินการเพื่อนำเสนอข้อมูลต่อคณะรัฐมนตรี ก่อนที่จะจัดส่งเอกสารใหม่ต่อศูนย์มรดกโลก องค์การยูเนสโก ภายในวันที่ 31 มกราคมนี้

โดยย้ำว่าจะต้องทันต่อการนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ให้พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 44 ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้คาดว่าหากกลุ่มป่าแก่งกระจาน ได้ขึ้นเป็นมรดกโลก จะเป็นกลไกสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม

นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้นำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ขึ้นเป็นมรดกโลกอีก 2 แห่ง คือ เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ และ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี โดยให้เร่งจัดทำเอกสารเสนอเช่นกัน

ขณะเดียวกันพลเอกประวิตร ยังได้กล่าวยินดีกับ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการมรดกโลกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง