7 สีช่วยชาวบ้าน

ร้องเรียนทางแฟนเพจ Ch7HD Social Care : สะพานคอนกรีตชำรุด ไร้หน่วยงานเหลียวแล

ชาวชุมชนในซอยพัฒนาการ 32 กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผ่านแฟนเพจ Ch7HD Social Care ว่าสะพานคอนกรีตพังชำรุดมานาน หน่วยงานในพื้นที่ก็ไม่เหลียวแลแก้ไข

ผมเป็นคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในชุมชนซอยพัฒนาการ 32 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ในแต่ละวันมีผู้คนที่ใช้รถใช้ถนน ใช้สะพานเส้นนี้กันเป็นจำนวนมาก และสะพานแห่งนี้ก็ชำรุดทรุดโทรมมานานแล้วเช่นกัน ไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลซ่อมแซม นับวันก็มีแต่จะพังมากขึ้นทุกที ผมและชาวชุมชนจึงต้องร้องเรียนมายังรายการ 7 สีช่วยชาวบ้าน เพื่อช่วยเป็นกระบอกเสียงไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้ช่วยเข้ามาตรวจสอบสภาพสะพานที่ชำรุด และหาทางแก้ไข เพราะมีรถสัญจรจำนวนมาก เกรงว่าจะเกิดอันตรายหากมีการชำรุดเพิ่มขึ้น

ส่วนเรื่องต่อมาเป็นความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เดือดร้อนกันทุกครัวเรือน ไม่มีน้ำทำนา ไม่มีน้ำเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา ชาวบ้านไม่มีอาชีพอื่นกันแล้ว ต้องรอน้ำคลองไหลมา เป็นแบบนี้มาจะครึ่งปีแล้ว ตอนนี้ชาวนาต้องซื้อน้ำเพื่อมาลงนาข้าวของตัวเอง คันหนึ่งก็ประมาณ 1,000 บาทแล้ว แบบนี้ชาวนาจะเหลืออะไร ช่วยเป็นสื่อกลางให้ชาวสุพรรณบุรีหน่อย ตอนนี้เดือดร้อนกันมากเลย