7 สีช่วยชาวบ้าน

เกษตรกรโวยโรงงานปล่อยน้ำเสีย ปลาในกระชังตายต่อเนื่อง จ.เชียงใหม่

ผู้เลี้ยงปลาในกระชังเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ เรียกร้องให้ตรวจสอบโรงงานที่อาจแอบปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำ จนส่งผลกระทบต่อปลาในกระชัง

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ที่ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เดือดร้อนอย่างหนัก หลังปลาทับทิมที่เลี้ยงไว้ในกระชังทยอยตายต่อเนื่อง จากปัญหาน้ำเสียที่คาดว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมแอบปล่อยทิ้งลงในแม่น้ำ จนทำให้น้ำกลายเป็นสีน้ำตาลอ่อนคล้ายน้ำชา และมีกลิ่นเหม็น

โดยผู้เลี้ยงปลาในกระชังรายหนึ่งให้ข้อมูลว่า ปีนี้ระดับน้ำในแม่น้ำปิงลดลงอย่างรวดเร็ว ใกล้เคียงกับปี 2558 ที่เกิดปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ทำให้ผู้เลี้ยงปลาวางแผนลดจำนวนปลาที่เลี้ยง จากเดิมเลี้ยงกระชังละ 2,000 ตัว เหลือกระชังละ 1,000 ตัว และเมื่อปลาโตจนจับขายแล้ว ก็จะไม่ลงลูกปลาเลี้ยงเพิ่มอีก แต่ปรากฎว่ามาเจอปัญหาน้ำเสียจนทำให้ปลาตาย ทำให้การเลี้ยงในรอบนี้อาจจะขาดทุนจำนวนมาก 

เช่นเดียวกับชาวบ้านในพื้นที่ บอกว่า ริมแม่น้ำปิงมีโรงงานอุตสหกรรมหลายแห่ง ซึ่งไม่รู้ว่าโรงงานไหนแอบปล่อยน้ำเสียจนทำให้ชาวบ้านและเกษตรกรเดือดร้อน จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยตรวจสอบ หาโรงงานที่มักง่ายทิ้งน้ำเสียลงแม่น้ำ และหาทางแก้ไข ก่อนน้ำเสียจะขยายวงกว้างและส่งผลกระทบมากกว่านี้