7 สีช่วยชาวบ้าน

กลุ่มฮักบ้านฮั่นแน้ว ร้องตรวจสอบกลุ่มชายฉกรรจ์รุกปักหมุดในป่าอนุรักษ์ จ.เลย

ชาวบ้าน 2 หมู่บ้านที่จังหวัดเลย สุดทน หลังจากถูกรุกที่ทำกิน และถูกข่มขู่จากกลุ่มบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ

ชาวบ้านกลุ่มฮักบ้านฮั่นแน้ว จากบ้านคอนสา หมู่ 4 และบ้านสาธร หมู่ 10 ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดเลย เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านคำขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่เหล็กในพื้นที่ และร้องเรียนให้ตรวจสอบกรณีกลุ่มชายฉกรรจ์แต่งเครื่องแบบทหาร เข้ามาปักหมุดในพื้นที่ทำกินและข่มขู่ชาวบ้าน โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มารับหนังสือดังกล่าวด้วยตนเอง

ชาวบ้านให้ข้อมูลว่า มีกลุ่มบุคคลอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เข้ามารังวัดปักเสารั้วในเขตที่ทำกินของชาวบ้านและข่มขู่ว่า ห้ามทำลายทรัพย์สินของทางราชการ นอกจากนี้ชาวบ้านยังถูกกลุ่มชายฉกรรจ์แต่งกายคล้ายชุดทหาร พกอาวุธเข้ามาปักหมุดเขตแดนและข่มขู่ห้ามถอนหมุดออก สร้างความหวาดกลัวให้ชาวบ้านเป็นอย่างมาก

สำหรับพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าอนุรักษ์ที่ชาวบ้านร่วมกันรักษาไว้ แม้นายทุนจะอ้างว่าเป็นพื้นที่แหล่งแร่ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2534 แต่ชาวบ้านเคยจัดเวทีประชาคมสำรวจความคิดเห็นการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ โดยชาวบ้านมีมติร่วมกันว่า ไม่เห็นด้วยหากนายทุน กลุ่มบุคคล หรือบริษัทเอกชนจะเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ และได้ทำรายงานผลการประชาคมส่งให้กับหน่วยงานราชการ ทั้งระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด ทราบแล้ว

ด้าน นายภัทราวุธ มุณีรัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดเลย กล่าวว่า เรื่องนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการขออาชญาบัตร ซึ่งบริษัทที่ขออนุญาตยังไม่มีอำนาจใด ๆ ในการเข้าไปปักหมุดในพื้นที่ หลังจากนี้จะตรวจสอบว่าใครเป็นคนดำเนินการ และจะรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยทราบต่อไป