7HD ร้อนออนไลน์

รัฐบาล ยืนยัน ฤดูแล้งนี้ประชาชนจะมีน้ำอุปโภคและบริโภคแน่

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้การแก้ปัญหาภัยแล้งว่า จากนี้จะมีการแถลงข่าวทุกวันจันทร์และพฤหัสบดี เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชน โดยรัฐบาลยืนยันน้ำอุปโภคและบริโภคจะมีใช้ตลอดทั้งปี ส่วนน้ำทำการเกษตรได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรณรงค์ขอความร่วมมือเกษตรกร เพื่อสร้างการรับรู้ต่อไปและจะมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบกลางในการดำเนินโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งกว่า 2,000 โครงการ  นอกจากนี้นายกรัฐมนตรี ได้กำชับเรื่องการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนไม่ใช่เฉพาะปีต่อปีหรือแก้เฉพาะหน้า

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.) กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในปัจจุบันพบว่ามีผลกระทบบางพื้นที่ และบูรณาการทำงานของหลายหน่วยงานแล้ว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ปัญหาระยะสั้น”แล้งนี้ต้องอยู่รอด” และจัดทำมาตการแก้ระยะกลางระยะยาว   ขณะเดียวกันพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ย้ำว่า  ต้องมีน้ำปะปาใช้ไปตลอดฤดูแล้ง อย่างไรก็ตามขณะนี้มีเขตประสบภัยแล้งแล้ว 18 จังหวัด นอกจากนี้มีพื้นที่เสี่ยง 31 จังหวัดที่หากไม่เตรียมแผนรองรับหรือไม่มีการดำเนินการใดๆ ก็จะเกิดภัยแล้งได้ 

ส่วนในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลที่อยู่ในเขตการประปานครหลวงมีปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำ ได้แก้ปัญหาโดยการผันน้ำจากแม่กลองขับไล่น้ำเค็มรุกล้ำเจ้าพระยาให้กลับสู่ปกติทำให้น้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแล้ว  ส่วนแผนระยะสั้นมีแผนงานที่ต้องดำเนินการต่อโครงการขนาดใหญ่วงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท รวม 57 โครงการ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน 4,398 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับผลประโยชน์ 7.34 ล้านไร่

นอกจากนี้ สัปดาห์หน้าพล.อ.ประวิตร จะเป็นประธานการประชุมงบบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรในงบประมาณปี63 เกือบ 6 หมื่นล้านบาท และปี 64 จะวางรากฐานแหล่งน้ำให้ได้ โดยมีโครงการขนาดใหญ่ เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนตามที่นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ทุกหน่วยงานดำเนินการแก้ปัญหาโดยสั่งการพิเศษว่าในระยะ 10 วัน ต้องรู้ผลของแก้ปัญหาที่จะต้องมีความคืบหน้าชัดเจน