7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : จับตาเทรนด์สุขภาพ ปี 63

ณัฐชนน Love เลย นำ 10 เทรนด์สุขภาพคนไทย ปี 2563 ที่น่าจับตา "ซึมเศร้า" ในกลุ่มวัยเด็กและเยาวชน "กัญชา" เพื่อใช้เป็นยารักษาโรค และเทรนด์ปัญหามลพิษ PM 2.5 ก็ยังคงมีให้เห็นในปีนี้ ติตตามพร้อมกัน

"สุขภาพ" ยังเป็น "เทรนด์" หรือเรื่องราวที่ทั่วโลกให้ความสนใจ ปี 2563 ประเทศไทยเองก็มีเทรนด์สุขภาพเช่นเดียวกับทั่วโลก โดยมุ่งเน้นที่เด็กและเยาวชน รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพอื่น ๆ ล่าสุด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และภาคีเครือข่ายทางวิชาการ ได้เปิดเผย 10 พฤติกรรมสุขภาพคนไทย ปี 2563 มีประเด็นหลายเรื่องน่าสนใจ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยเด็กและเยาวชน ผู้สูงวัย รวมถึงปัญหา PM 2.5

เริ่มต้นกันที่กลุ่มวัยเด็กและเยาวชน พบว่าปัญหาความ่เครียดหรือซึมเศร้ายังเป็นแนวโน้มที่น่าจับตามมอง โดยมีกลุ่มเด็กเยาวชนที่ฆ่าตัวตายถึงปีละ 300 ราย และยังพบแนวโน้มการเข้ารับคำปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น สิ่งที่น่าสนใจจากกระแสบนโลกออนไลน์พบว่า สาเหตุที่ทำวัยรุ่นเครียด อันดับ 1 มาจากปัญหาความสัมพันธ์โดยเฉพาะครอบครัว ตามด้วยเรื่องหน้าที่การงาน การถูกกลั่นแกล้ง และความรุนแรง

นอกจากนี้ ยังมีกระแสภัยคุกคามออนไลน์ ยิ่งเสพติดออนไลน์ ยิ่งเสี่ยงสูง จากสถิติพบว่าในปี 2562 พบว่า เด็ก 31% เคยถูกกลั่นแกล้งทางออนไลน์ และอีก 74% เคยพบเห็นสื่อลามกอนาจารทางออนไลน์

ในกลุ่มนี้ ยังมีกระแสเรื่องกลัวท้องมากกว่าติดโรค เรื่อง E-Sport ที่กลายเป็น 1 ใน 5 อาชีพในฝันของเด็กไทย

ส่วนคนกลุ่มวัยทำงาน พฤติกรรมกินอยู่ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อย่างโรคหลอดเลือดสมอง เบาหวาน หัวใจขาดเลือด ยังน่าเป็นห่วง รวมไปถึงกระแสช่วงปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับการใช้กัญชารักษาโรค ที่โลกออนไลน์ระบุสรรพคุณในการใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคไปไกลมากกว่าที่ได้มีการรับรอง ขณะที่งานวิจัยเรื่องกัญชายังมีอีกจำนวนมากจึงต้องมีการศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุ เทรนด์เรื่อง Fake News สุขภาพหรือข่าวปลอมเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพยังน่าจับตามมอง โดยเฉพาะช่วงปีที่ผ่านมาพบว่ากลุ่มผู้สูงอายุมักแชร์หรือทำตามการรักษาโรคต่าง ๆ ตามข่าวปลอม จนต้องเร่งให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

ปิดท้ายกันที่สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ พบว่าปัญหา PM 2.5 ยังเป็นปัญหาที่น่าจับตามมอง โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุจัดเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เช่นเดียวกับปัญหาขยะอาหารหรืออาหารส่วนเกินที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ในภายหลังหากไม่บริหารจัดการให้ดี