ข่าวภาคค่ำ

รายงานพิเศษ : ภาษีที่ดิน ลดความเหลื่อมล้ำจริง ตอนที่ 1

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ประกาศใช้และตั้งเป้าเริ่มเก็บภาษีตั้งแต่ปีนี้ กลับมีความสับสนจนต้องเลื่อนการบังคับใช้ออกไปอีก เกิดอะไรขึ้นกับกฎหมายฉบับนี้ และสามารถลดความเหลื่อมล้ำตามเป้าหมายได้จริงหรือไม่ ไปติดตามจากรายงาน