7HD ร้อนออนไลน์

สั่งปิดที่พักและรีสอร์ตบนดอยม่อนแจ่มที่ไม่มีใบอนุญาตภายใน 30 วัน

ความคืบหน้าการจัดระเบียบดอยม่อนแจ่ม ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.โป่งแยง และ ต.แม่แรม อ.แม่ริม สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ จ.เชียงใหม่ โดยก่อนหน้านี้กรมป่าไม้ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลพบมีบ้านพักและรีสอร์ตทั้งหมด 64 ราย ในจำนวนนี้ตรวจพบมีการบุกรุกขยายพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริมกว่า 30 ไร่ จึงได้แจ้งความดำเนินคดีไปแล้ว 7 ราย ซึ่ง 3 ใน 7 รายนี้มีกลุ่มทุนต่างชาติเข้ามาร่วมทุนอยู่ด้วย นอกจากนี้ยังพบอีก 11 ราย ที่เป็นของชาวบ้านมีการบุกรุกป่าเพื่อขยายพื้นที่เพิ่มเติม เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ และยังพบลานกางเต็นท์อีก 8 แห่ง ที่เข้าข่ายเป็นสิ่งปลูกสร้าง อยู่ระหว่างการตรวจสอบเช่นกันว่าจะต้องรื้อถอนหรือไม่
  
ล่าสุดวันนี้(15 ม.ค.63) อำเภอแม่ริมได้ออกประกาศให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พักโดยมีค่าตอบแทน ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือรับแจ้งได้ตามกฎหมาย ระงับหรือยุติการประกอบธุรกิจ ลงนามโดยนายกฤตพล  รชตเมธานนท์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยใจความสำคัญของประกาศนี้ระบุว่า ตามที่ได้มีประชาชนซึ่งอยู่อาศัยในพื้นที่ ต.แม่แรม และ ต.โปงแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จำนวนมากได้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือจัดสร้างสถานที่พัก ทั้งที่มีลักษณะอาคารถาวรหรือชั่วคราว เพื่อให้บริการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่พักอาศัย โดยคิดค่าบริการอันเป็นลักษณะหรือวัตถุประสงค์ด้านธุรกิจ โดยสถานที่พักชั่วคราวดังกล่าว ตั้งอยู่ในพื้นที่ ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือรับแจ้งได้ ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจการให้ที่พักในรูปแบบและลักษณะต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือสภาพแวดล้อม ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2543
 
อำเภอแม่ริมจึงขอให้ผู้ที่ได้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือสถานที่พัก ทั้งที่มีลักษณะอาคารถาวรหรือชั่วคราว เพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน “โดยได้สร้างสถานที่พักในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ห้ามไม่ให้ผู้ใดยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแสภาพที่ดิน “ ซึ่งมีกฎหมายลงโทษผู้กระทำการฝ่าฝืน ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือรับแจ้งได้ โดยไม่เข้าการได้รับการยกเว้นโทษทางอาญาตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารตามคำสั่งหัวหน้า คสช. สั่ง ณ วันที่12 มิ.ย. 2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการ ประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ให้ระงับหรือยุติการประกอบธุรกิจดังกล่าวภายใน 30 วัน (นับแต่วันประกาศนี้) โดยอำเภอแม่ริมจะได้รวบรวมข้อเท็จจริง สภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รายงานจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป หากพ้นกำหนดยังปรากฏว่ามีผู้ประกอบที่พักอาศัยรายใด กระทำการฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเฉียบขาดต่อไป
 
สำหรับผู้ประกอบการรายใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรมหรือสถานที่พักดังกล่าว สามารถนำหลักฐานและเอกสารมาแจ้งหรือแสดงที่ศูนย์ดำรงธรรมอำกอแม่ริมได้ในวันและเวลาราชการ 
  
หลังมีประกาศดังกล่าวออกมา นายวิชิต เมธาอนันต์กุล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่ม เปิดเผยกับทีมข่าว 7HD โดยระบุว่าเพิ่งทราบว่ามีการประกาศฉบับนี้ออกเช่นกัน  โดยตนเองมองว่าการประกาศฉบับนี้เป็นการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากพื้นที่สองตำบลไม่มีเอกสารสิทธิ์และถูกจำกัดด้วยผังเมืองเชียงใหม่ หากมีคำสั่งปิดก็ต้องปิดเหมือนกันทั่วประเทศ แล้วทำไมต้องมาเลือกปิดในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว

นายวิชิต ยอมรับด้วยว่าประกาศฉบับดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก เนื่องจากขณะนี้มีนักท่องเที่ยวจองที่พักเต็มไปถึงเดือน ก.พ. หากต้องปิดที่พักและรีสอร์ตในช่วงนี้ผู้ประกอบการจะดำเนินการต่อไปได้อย่างไร ดังนั้นทางวิสาหกิจจึงเรียกประชุมสมาชิกเพื่อประชุมหารือกันอีกครั้งว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร เพราะที่ผ่านมาผู้ประกอบการที่พักในพื้นที่ดอยม่อนแจ่ม ก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ที่เข้ามาตรวจสอบและจัดระเบียบอย่างเต็มที่ ซึ่งบางแห่งที่บุกรุกพื้นที่ป่าก็ถูกดำเนินคดีไปแล้ว  ประกาศฉบับนี้จึงเหมือนเป็นการซ้ำเติมผู้ประกอบการอีกครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง