ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว ที่จังหวัดสระแก้ว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอตาพระยา, อำเภออรัญประเทศ และอำเภอโคกสูง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอตาพระยา และหอประชุมอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว รวม 2,500 ผืน พร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวแก่ราษฎร ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

โอกาสนี้ ได้ลงพื้นที่ไปมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่อำเภอตาพระยา และอำเภออรัญประเทศ รวม 4 คน ทั้งนี้ ในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา บริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้อำเภอตาพระยา และอำเภออรัญประเทศ อุณหภูมิลดลง นอกจากนี้ มีความชื้นและหมอกหนาบางพื้นที่ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากอากาศที่หนาวเย็น

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด