ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะฯ ไปติดตามความก้าวหน้าโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชดำริตั้งแต่ปี 2546 ทรงเน้นให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน และให้ปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ เน้นการปลูกนางพญาเสือโคร่งเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว โอกาสนี้ ได้เชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 159 ชุด มอบแก่เจ้าหน้าที่ และเยี่ยมชมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในลักษณะคนอยู่ร่วมกับป่า ภายใต้กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้จากการปลูกกาแฟของชุมชน, การป้องกันไฟป่า, การแสดงของนักเรียนโรงเรียนสามัคคีพัฒนา บ้านม้งเก้าหลัง ซึ่งเป็นเครือข่ายการทำงานด้านส่งเสริมอาชีพ ปัจจุบัน สามารถพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูป่าให้มีความสมบูรณ์ถึง 2,500 ไร่ และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ประมาณ 4,400 ไร่

จากนั้น เดินทางไปยังจุดตรวจป้องกันปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมบ้านนาโต่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 327 เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ตำรวจตระเวนชายแดนชุดปฏิบัติการบ้านนาโต่ และทหารพรานฐานปฏิบัติการที่ 31 รวม 60 ชุด และได้กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและเจ้าหน้าที่

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด