สนามข่าว 7 สี

ชัยภูมิแล้งหนัก! ปชช. 7 อำเภอ ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค กว่า 1 เดือน

ปัญหาภัยแล้งที่จังหวัดชัยภูมิ ขณะนี้ประชาชนกว่า 14,000 คน ใน 7 อำเภอ ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างหนัก

ประชาชนเดือดร้อนหนัก ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค จ.ชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ ต้องเร่งแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง หลังขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค เนื่องจากแหล่งน้ำใช้สอยแห่งเดียวใกล้หมู่บ้านแห้งขอด น้ำที่เหลืออยู่ไม่สามารถนำมาใช้สอยได้กว่า 1 เดือนแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ได้นำรถบรรทุกน้ำขนาด 12,000 ลิตร บรรทุกน้ำมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ร้องขอความช่วยเหลือ ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา ซึ่งชาวบ้านต่างนำภาชนะมาเข้าแถวรอรับน้ำ เพื่อนำน้ำไปเก็บไว้ใช้ในครัวเรือน 

สำหรับการช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ำอุปโภค-บริโภคตลอดช่วงหน้าแล้งปีนี้ หมู่บ้านใดขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ผู้นำหมู่บ้านต้องแจ้งขอรับการสนับสนุนเป็นการด่วน เพื่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะนำรถบรรทุกน้ำออกไปแจกจ่ายในทันที

ส่วนสถานการณ์ภัยแล้งในภาพรวมทั้งจังหวัดชัยภูมิ ขณะนี้เกิดขึ้นทั้ง 16 อำเภอ ประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค กว่า 14,000 คน จาก 7 อำเภอ 19 ตำบล 33 หมู่บ้าน 4,557 หลังคาเรือน และยังมีพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเร่งเตรียมการรับมืออีกหลายแห่ง ซึ่งทางจังหวัดกำลังเร่งขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล และหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

วิกฤตภัยแล้ง กระทบโรงพยาบาลขาดแคลนน้ำ จ.ศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่อำเภอเมืองจันทร์ ซึ่งกำลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก น้ำตามแหล่งน้ำต่าง ๆ ใน 3 ตำบล เริ่มลดน้อยลงอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะโรงพยาบาลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ เหลือน้ำใช้อีกเพียงแค่ 1 เดือน และหนองน้ำในตำบลหนองใหญ่ทุกหนอง เหลือน้ำประมาณ 25-30% จึงมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล 3 กิโลเมตร จากลำห้วยทับทัน เพื่อเติมน้ำเข้าบ่อน้ำโรงพยาบาลเมืองจันทร์ และเตรียมถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 15 ถัง สำรองน้ำใต้ดินและบ่อบาดาล

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เตรียมการป้องกันในระยะยาว โดยได้จัดสรรงบประมาณปี 2564 เพื่อก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบท่อส่งน้ำระยะทาง 10 กิโลเมตร และขุดลอกลำห้วยฝายบ้านเค็ง ตำบลตาโกน และขอความร่วมมือจากเกษตรกรที่ปลูกพืชหลังฤดูทำนา ขอให้งดเพาะปลูก เพราะเสี่ยงขาดทุนจากภาวะภัยแล้ง

แม่น้ำน่าน แห้งขอดที่สุดในรอบ 5 ปี จ.พิจิตร
จังหวัดพิจิตร สถานการณ์น้ำในแม่น้ำน่าน ที่ไหลผ่านพื้นที่ตำบลหัวดง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการจ่ายน้ำของเขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ซึ่งเป็นเขื่อนหลักตอนบนที่ปล่อยน้ำลงแม่น้ำน่าน มีการชะลอปล่อยน้ำจนส่งผลให้แม่น้ำน่านลดระดับลง จนสามารถมองเห็นสันดอนดินและแก่งโขดหินโผล่ขึ้นกลางแม่น้ำ

สำหรับแม่น้ำน่านไหลผ่านพื้นที่จังหวัดพิจิตร 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพิจิตร อำเภอตะพานหิน และอำเภอบางมูลนาก ระยะทาง 97 กิโลเมตร ที่ผ่านมาเป็นแม่น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากมีเขื่อนขนาดใหญ่ ได้แก่ เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ที่ทยอยส่งน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา แต่หลังจากประสบปัญหาภัยแล้งในปีนี้ส่งผลให้แม่น้ำน่านแห้งขอดที่สุดในรอบ 5 ปี