เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 16 มกราคม 2563

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 16 มกราคม 2563

พื้นที่ภาคกลาง มีฝนได้เล็กน้อย เช่นเดียวกับภาคใต้ ขณะที่พื้นราบของภาคเหนือ และภาคอีสาน ยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า ส่วนยอดดอยและยอดภู มีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่