เช้าข่าว 7 สี

ร้องกระทรวงศึกษาธิการเอาผิดผู้บริหารบีบเด็กท้องลาออก

ที่กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และตัวแทนผู้ปกครองยื่นหนังสือร้องเรียน ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง "ห้ามสถานศึกษา บีบบังคับให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ตั้งครรภ์ ออกจากสถานศึกษา และมีมาตรการลงโทษ หากฝ่าฝืน" หลังจากที่มีผู้ปกครองร้องเรียน และมีนักเรียน นักศึกษาท้องไม่พร้อม ปรึกษาเรื่องถูกบังคับให้ออกจากสถานศึกษาด้วยวิธีการต่างๆ ไม่ตํ่ากว่า 10 ราย และสถานศึกษา มักอ้างเหตุผลหลักอยู่ 2 ข้อ คือ นักเรียน นักศึกษาผิดกฎสถานศึกษา และ 2.ประพฤติตัวทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียน

การที่ผู้บริหารสถานศึกษาบังคับให้เด็กออกจากสถานศึกษาหรือให้ย้ายสถานศึกษาโดยผู้เรียนไม่ได้สมัครใจ ส่งผลให้เกิดความทุกข์ต่อนักเรียนและครอบครัวอย่างมาก เป็นการสร้างวิกฤติ ซ้ำเติมให้กับนักเรียนมากกว่าการช่วยเหลือและแก้ไขให้เด็กที่พลาดมีโอกาสเดินหน้าต่อไปได้อย่างเข้มแข็งและถือเป็นการกระทำละเมิดกฎหมาย