เช้าข่าว 7สี

ใกล้ตรุษจีน หมูสดราคาพุ่ง

ที่จังหวัดเชียงราย กลุ่มผู้ประกอบการค้าสุกรมีชีวิตและชิ้นส่วนสุกร ยื่นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม ขอความช่วยเหลือ หลังผู้ประกอบการจำหน่ายสุกรมีชีวิต รายใหญ่ ได้ขึ้นราคาสุกรในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีน จากกิโลกรัมละ 81 เป็น 88 บาท ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นตัวละ 700 บาท ภาระตกไปอยู่ที่ผู้บริโภค ราคาจำหน่ายจากเดิมกิโลกรัมละ 120-130 บาท ต้องปรับสูงขึ้น ไปขายที่กิโลกรัมละ 160-170 บาท

ที่จังหวัดนครสวรรค์ ราคาเนื้อหมูสดในตลาดสดพุ่งขึ้นถึงกิโลกรัมละ 170 บาท เมื่อเทียบกับราคาช่วงเทศกาลปีใหม่ อยู่ที่กิโลกรัมละ 130 บาท เช่นเดียวกับราคาเนื้อไก่ที่ปรับขึ้นเล็กน้อย ทำให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าหลายราย กลัวว่าในวันจ่ายปีนี้ ไม่น่าจะคึกคักมากนัก และผู้บริโภคจะเลือกซื้ออาหารเฉพาะที่จำเป็น

ที่ตลาดสดเทศบาล 1 เทศบาลนครขอนแก่น แทบทุกแผงมีการติดตั้งป้ายปรับขึ้นราคาจำหน่ายหมูเสื้อแดงเป็นกิโลกรัมละ 150 บาท เนื้อหมูสันใน กิโลกรัมละ 160 บาท ส่วนราคาหมูเป็นหน้าฟาร์มปรับราคาขึ้นจากเดิมกิโลกรัมละ 65 บาท เป็นกิโลกรัมละ 79 บาท ซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์ในรอบหลายปีที่ผ่านมา

ที่จังหวัดสตูล ราคาขายปลีกหมูสดในตลาดสดเขตเทศบาลสตูล ปรับขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดเพิ่มจากกิโลกรัมละ 120 บาท เป็นกิโลกรัมละ 150 บาท และมีแนวโน้มว่าราคาจะสูงขึ้นอีก ซึ่งเป็นผลมาจากหมูภาคกลางขาดตลาด จึงต้องมาเอาหมูจากภาคใต้ ขึ้นไปจำหน่าย พ่อค้าแม่ค้าเริ่มกังวลผู้บริโภครับภาระสูงมากเกินไปจนทำให้ยอดขายลดลง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง