เช้าข่าว 7 สี

ปล่อยรถน้ำประปาบรรเทาภัยแล้ง

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยฯ กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายปริญญา ยมะสมิตร ผู้ว่าการการประปานครหลวง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกระบวนการผลิตน้ำประปา ที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ หลังหลายพื้นที่ในประเทศไทย ประสบปัญหาภัยแล้ง รวมถึงช่วงที่ผ่านมาน้ำประปามีรสชาติเค็ม การลงพื้นที่เพื่อดูความพร้อมด้านกระบวนการผลิต เนื่องจากโรงผลิตนี้แห่งนี้ มีกำลังผลิตสูงถึง 1,600,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพียงพอในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ฝั่งธนบุรี และจังหวัดนนทบุรี รวมถึงยังสามารถส่งน้ำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้อีกด้วย โดยในอนาคตกระทรวงมีแผนในการขยายกำลังการผลิตเพิ่มเป็น 2,000,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งคาดว่าแล้วเสร็จในปี 2567 ส่วนสถานการณ์น้ำประปามีรสชาติกร่อย การประปานครหลวง มีการแก้ปัญหาโดยเพิ่มเครื่องวัดค่าของน้ำ หากพบว่าช่วงไหนน้ำทะเลหนุนสูงก็จะหยุดสูบน้ำเข้าสู่ระบบ เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำ

นอกจากนี้ยังมีการปล่อยขบวนรถน้ำประปา ออกให้บริการประชาชนในจุดที่เริ่มขาดแคลนน้ำ ในจุดพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้ประชาชนนำภาชนะมารองน้ำไปใช้ในการอุปโภค บริโภคได้ฟรี ทั้งนี้ขอให้ประชาชนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี เชื่อมั่นว่ามีน้ำประปาใช้ไปจนถึงฤดูฝนแน่นอน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง