7HD ร้อนออนไลน์

สมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ วอน รัฐฯ ดูสิทธิ์ครูใต้-ทายาท

นายบุญสม ทองศรีพราย ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ แถลงผลการประชุมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จ.ปัตตานีว่า ในรอบ 16 ปีที่ผ่านมาสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เรียกร้องเพื่อสิทธิ์ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องสูญเสียชีวิตรวมทั้งสิ้น 182 ราย ยังไม่รวมผู้ได้รับบาดเจ็บ สาหัส และโดยเฉพาะครูที่ได้รับบาดเจ็บจนถึงขั้นทุพพลภาพ ที่เกิดจากความไม่ปลอดภัยในพื้นที่ ในโอกาสวันครูจึงอยากวิงวอนพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดูแลชีวิตครูใต้และทายาทดังนี้
  • ความมั่นคงในชีวิต ที่ต้องการให้ขับเคลื่อนตามข้อตกลงความร่วมมือที่นำไปสู่การปฏิบัติที่มีทั้งภาครัฐ และชุมชนช่วยกันดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียอีก
  • การบรรจุทายาทเข้ารับราชการ แม้ขณะนี้ทายาทของครูที่สูญเสียจะได้รับการบรรจุเป็นครูบ้างแล้ว แต่ยังมีหน่วยงานรัฐฯหลายแห่งไม่ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ จึงอยากเรียกร้องว่า หากทายาทของครูมีคุณสมบัติครบตามประกาศของกระทรวงฯ  ขอให้บรรจุทายาทให้เข้ารับราชการตามที่ทายาทต้องการ
  • การรักษาพยาบาลของทายาทและครอบครัวของครูที่เสียชีวิตไปขอให้ได้สิทธิ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลเป็นกรณีพิเศษ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง