ข่าวดึก 7HD

โรงพยาบาล 3 แห่ง จ่อขาดน้ำ จ.นครราชสีมา

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาว่า ขณะนี้หลายพื้นที่สถานการณ์วิกฤติต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรงพยาบาลต่างๆ ในแต่ละอำเภอที่อาจจะขาดแคลนน้ำประปา ล่าสุด พบว่า ที่โรงพยาบาลคง และโรงพยาบาลแก้งสนามนาง จะขาดแคลนน้ำช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม จึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือเร่งด่วน โดยจะหาน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียง และน้ำดิบจากโรงงานน้ำตาลในพื้นที่ ให้ส่งน้ำดิบไปผลิตน้ำประปา เพื่อบรรเทาสถานการณ์ไปก่อน

ส่วนที่โรงพยาบาลบัวใหญ่ คาดว่า จะขาดแคลนน้ำฯ ช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งแก้ไขปัญหาโดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณขุดเจาะบ่อบาดาล เพิ่มอีก 1 แห่ง อยู่ระหว่างการพิจารณา นอกจากนี้ยังมีอีก 8 ตำบล ในอำเภอโนนสูง ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง

ส่วนสถานการณ์ที่อ่างเก็บน้ำลำสำลาย ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และเป็นแก้มลิงที่รับน้ำเขื่อนลำพระเพลิง ที่ใช้น้ำดิบผลิตประปา และใช้ในการอุปโภค-บริโภคให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอปักธงชัยและโชคชัย ล่าสุดมีปริมาณน้ำกักเก็บเหลือเพียง 5,000,000 ลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 13 ของความจุทั้งหมด 42 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้ำแห้งขอดในรอบหลายปีจนขณะนี้ทำให้เห็นตอไม้โผล่เต็มอ่างเก็บน้ำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง