ข่าวดึก 7HD

ป.ป.ช. ส่งศาลทุจริตยึดทรัพย์อดีต ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาฯ

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ เมื่อครั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต ในการเบิกจ่ายงบอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์ที่จัดสรรให้วัดพนัญเชิงวรวิหาร ประจำปี 2557 และ 2558 ซึ่งจากการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายนพรัตน์ ที่ยื่นต่อ ป.ป.ช. พบว่านายนพรัตน์ และนางพัทธานันท์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน ไม่สัมพันธ์กับรายได้ที่พึงมี

คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวน และพบข้อเท็จจริงปรากฏพบเงินฝากและทรัพย์สินต่างๆ ของนายนพรัตน์ และนางพัทธานันท์ รวมทั้งบุคคลใกล้ชิดรวม 8 คน ไม่สามารถพิสูจน์ที่มาของทรัพย์สินได้ รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติทั้งสิ้นกว่า 575 ล้านบาท และมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้เป็นการชั่วคราวแล้วกว่า 176 ล้านบาท

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาแล้วมีมติส่งเรื่องให้อัยการสูงสุด ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบให้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพื่อขอให้ทรัพย์สินดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดิน ตามมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ต่อไป