7HD ร้อนออนไลน์

นายกฯ ฝากครูสอนประชาธิปไตยให้เด็ก เน้นต้องไม่เดือดร้อนคนอื่น

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ 64 ปี 2563 ภายใต้ชื่อ โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย ที่หอประชุมคุรุสภา เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และส่งเสริมความสามัคคีธรรมระหว่างครูและความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน รวมถึงยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ประกอบคุณงามความดี หรือ ทำประโยชน์ต่อวงการศึกษา เป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม สำหรับคำขวัญประจำวันครูปีนี้ คือ " ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา " 

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทุกวันมองกระจกไม่ใช่ดูว่าแต่งตัวดีหรือไม่ แต่ดูภาพสะท้อนตัวเองว่าคิดและทำอย่างไร ตนเองเป็นเพียงประชาชนคนธรรมดาและเคยเป็นทหารมาก่อนอาจติดภาพเก่ามาบ้าง แต่ก็ยอมรับความเห็นได้ ซึ่งขณะนี้ได้เปลี่ยนแปลงตนเองไปมากแล้ว มีความอดทนมากขึ้นพยายามสร้างความเข้าใจให้มากขึ้น หากทุกคนช่วยกันจะเดินหน้าต่อไปได้ และย้ำว่ารัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของครู เพราะครูเป็นมากกว่าอาชีพ เป็นจิตวิญญาณที่จะสร้างคนคุณภาพให้กับประเทศ  จึงขอให้ครูเน้นย้ำความรู้คู่คุณธรรมพร้อมสอนให้เด็กและเยาวชนได้รู้ว่าประชาธิปไตยต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่น

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวตอนหนึ่งในระหว่างร่วมงานวันครูว่า สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึ้น แม้ยังมีคนจํานวนหนึ่งพยายามจะทำเรื่องนี้ทั้งในและต่างประเทศ แต่ไม่ควรนำปัญหานี้ไปขยายความในต่างประเทศ หรือให้คนนอกประเทศเข้ามายุ่งเกี่ยว เพราะจะทำให้ประเทศเสียหายและยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริง ดังนั้น แนวทางแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนคือการใช้ความเข้าใจการพัฒนาและการบังคับใช้กฎหมายเข้ามาดำเนินการ

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/01/16/43วันครูนายก16-9.jpg


โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีคารวะครูอาวุโส  เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและน้อมรำลึกถึงพระคุณครู โดยปีนี้ได้นำครูที่เคยสอนนายกรัฐมนตรี สมัยเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คือนายวีระ เดชพันธ์ ที่ชื่นชมความเก่งของพลเอกประยุทธ์ พร้อมฝากว่า การส่องกระจกก็มองเห็นแค่เงาของตนเอง แต่การที่คนอื่นสะท้อนมุมมองเรื่องอารมณ์ร้อน หรือ การแสดงออกที่ไม่เหมาะสมของนายกรัฐมนตรี ให้ถือเป็นขุมทรัพย์ที่จะทำให้ได้รู้จักตนเอง พร้อมกันนี้  นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติประจำปี 2563 และ รางวัลคุรุสภาประจำปี 2562 ระดับดีเด่น