7HD ร้อนออนไลน์

อนาคตใหม่ยันไม่ได้กลั่นแกล้ง 4 สส.ที่ขับออกจากพรรค

น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงกรณีที่น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ ที่ถูกขับออกจากพรรค ระบุว่า เป็นการกลั่นแกล้งจากพรรคอนาคตใหม่ นั้น ยืนยันไม่ได้กลั่นแกล้ง และไม่ทราบว่าจะยื้อ 4 สส.ไว้ทำไม เพราะในการลงมติในวาระงบประมาณครั้งที่ผ่านมาก็เห็นแล้วว่า 4 เสียงนี้ไม่ได้อยู่กับฝ่ายค้าน

ส่วนการที่ 4 สส.เข้าใจว่าถูกขับออก แต่ยังกังวลอยู่ว่าองค์ประชุมในวันนั้นครบหรือไม่นั้น น.ส.พรรณิการ์ กล่าวว่า ตามกระบวนการแล้วจะต้องมีหนังสือจากทางพรรคแจ้งไปยัง สส.ซึ่งทางพรรคก็เร่งทำหนังสือเต็มที่แล้ว โดยการตรวจสอบองค์ประชุมนั้นมีการมองว่าไม่น่าจะใช้เวลานานซึ่งผ่านมาแล้วกว่า 30 วันหลังจากวันที่ประชุม ยืนยันว่า ก็ไม่นานเพราะไกล้จะเสร็จแล้ว แต่ทั้งนี้ต้องจัดลำดับความสำคัญในการทำงานของฝ่ายกฎหมาย แต่ตนไม่สามารถยืนยันได้ว่าองค์ประชุมในวันที่มีการลงมตินั้นครบหรือไม่

ขณะที่ น.ส.กวินนาถ จะฟ้องร้องพรรคอนาคตใหม่หากทำให้พ้นจากสภาพความเป็น สส.นั้น น.ส.พรรณิการณ์ กล่าวว่า พรรคอนาคตใหม่ไม่สามารถทำให้ใครพ้นจากการเป็น สส.ได้ นอกจากการลาออกเองหรือกระทำผิดกฎหมายขาดคุณสมบัติ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวของ สส.เองในการตรวจคุณสมบัติ