ข่าวเด็ด 7 สี

ชี้ปัญหาหนี้สินครูยังวิกฤต 80% หนี้ท่วมตัว

เลขาธิการศูนย์ประสานงานการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทย เผย ปัญหาหนี้สินครูยังวิกฤต พบสถิติครู 80 เปอร์เซ็นต์ หรือ 400,000 ราย หนี้สินท่วมตัว เฉลี่ยรายละไม่ต่ำกว่า 3,000,000 บาท รวมเป็นเงินกว่า 1.1 ล้านล้านบาท สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากค่าครองชีพสูงขึ้น ความต้องการปัจจัย 4 เพิ่มขึ้น ภาระครอบครัวมากขึ้น ความไม่มีวินัยของครูและสถาบันการเงิน เตือนครูรุ่นใหม่คำนวณรายจ่ายก่อนกู้ยืม หักใช้หนี้แล้วต้องให้มีเงินเดือนเหลือ 30 เปอร์เซ็นต์ จึงรอดพ้นกับดักปัญหาหนี้สิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง