ห้องข่าวภาคเที่ยง

วิถีภูธรตะลอนเมืองกรุง : ห้วยสะพานสามัคคี ศูนย์กลางการเรียนรู้

วันนี้จะพาไปสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนต้นแบบที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศูนย์การเรียนรู้ มีแขกต่างถิ่นเข้ามาศึกษาดูงานกันไม่ขาดสาย จะเป็นที่ไหนและมีศูนย์การเรียนรู้อะไรที่ให้ประโยชน์กันบ้างไปติดตามกันเลย..