ห้องข่าวภาคเที่ยง

ค่า PM 2.5 ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพในบางจุด จ.เชียงใหม่

โดยคุณภาพอากาศทางภาคเหนือ เช้าวันนี้ดีขึ้น อย่างที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณภาพอากาศกลับมาอยู่ที่ระดับคุณภาพดี ท้องฟ้าใส และสามารถมองเห็นดอยสุเทพได้ตามปกติ หลังหลายหน่วยงานช่วยกันเข้าแก้ปัญหาการเผาในพื้นที่

แต่ยังมีบางจังหวัดที่ค่าฝุ่น PM 2.5 ยังสูงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อย่างที่จังหวัดลำปาง เมื่อเช้าวัดค่า PM 2.5 วัดได้ 75 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะประกอบกับอิทธิพลความกดอากาศสูงมีอากาศหนาวเย็นและทิศทางของกระแสลมเปลี่ยนทิศทางเกือบทุกชั่วโมง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากกลุ่มฝุ่นควันที่ปกคลุมพื้นที่ตัวเมืองลำปางได้ รวมทั้งยังพบมีการเผาป่าบนภูเขาสูง

เช่นเดียวกับที่จังหวัดพะเยา ที่เมื่อเช้านี้ค่า PM 2.5 ยังคงส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งเนื่องจากภูมิประเทศ ถูกล้อมรอบด้วยภูเขา รวมทั้งยังมีการลักลอบเผา ซึ่งนอกจากการเผาเศษวัชพืช ขณะนี้ยังมีการลักลอบเผาป่าในพื้นที่อีกด้วย ซึ่งทางจังหวัดได้จัดให้มีการลงทะเบียนผู้ที่จะเข้าป่า เพื่อจะดูแลได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง