ห้องข่าวภาคเที่ยง

นายกฯ ร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ 2563

เป็นบรรยากาศงานวันครูครั้งที่ 64 ที่จัดเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ รวมถึงยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่ประกอบคุณงามความดี หรือทำประโยชน์ต่อวงการศึกษา

โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ร่วมพิธีคารวะครูอาวุโส เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและน้อมรำลึกถึงพระคุณครู ซึ่งปีนี้มีครูที่เคยสอนนายกรัฐมนตรี ในโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คือ นายวีระ เดชพันธ์ ที่ชื่นชมความเก่งของพลเอกประยุทธ์ แต่ได้ฝากว่าการส่องกระจกก็มองเห็นแค่เงาของตนเอง แต่การที่คนอื่นสะท้อนมุมมอง เรื่องอารมณ์ร้อน หรือการแสดงออกที่ไม่เหมาะสม ให้ถือเป็นขุมทรัพย์ที่จะทำให้ได้รู้จักตนเอง

ขณะที่นายกรัฐมนตรี ยืนยันมองกระจกดูภาพสะท้อนตัวเองว่าคิดและทำอย่างไร และได้เปลี่ยนแปลงตนเองไปมาก มีความอดทนมากขึ้น พร้อมขอให้ครูสอนเด็กให้เน้นความรู้คู่คุณธรรม และให้รู้ว่าประชาธิปไตยต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นด้วย

ขณะที่กรุงเทพมหานคร ก็จัดกิจกรรมวันครูเพื่อรำลึกถึงพระคุณของคุณครู พร้อมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติครูและอาชีพครูเช่นกัน มีทั้งพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ นิทรรศการเกี่ยวกับครู การมอบเกียรติบัตรให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่นในด้านต่างๆ รวมถึงกิจกรรมนันทนาการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร