เจาะประเด็นข่าวค่ำ

รายงานพิเศษ : ธ.ก.ส. เดินหน้าโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย

วิถีชีวิตของชาวสวนตาล ตั้งแต่การปลูก เก็บน้ำตาลโตนด นำผลผลิตไปขายและแปรรูป เป็นหนึ่งในไฮไลต์ของกิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนถ้ำรงค์ ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม และด้วยความร่วมมือของคนในชุมชน รวมทั้งศักยภาพที่มี ทำให้ชุมชนแห่งนี้ ถูกคัดเลือกเข้าร่วมโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย โดยมี ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อและส่งเสริมการขยายธุรกิจ

ไม่เพียงโดดเด่นในเรื่องการทำสวนตาลเท่านั้น แต่ที่นี่ยังสามารถนำวัสดุเหลือใช้อย่างใบตาลมาเพิ่มมูลค่า ด้วยการสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่นพวงมาลัย แจกันดอกไม้ และเครื่องจักสาน ที่สวยงาม ยังมีกิจกรรมไหว้หลวงพ่อดำศักดิ์สิทธิ์พันปี ภายในเขาถ้ำรงค์ และอีกหลายเส้นทางท่องเที่ยว พร้อมตั้งเป้าทำตลาดน้ำของชุมชนในอนาคต

ชุมชนถ้ำรงค์ ถือเป็นหนึ่งในชุมชนนำร่องของโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย ซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าขยายผลการพัฒนาทั่วประเทศ อำเภอละ 1 ชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกร นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก