เจาะประเด็นข่าวค่ำ

เผาวัชพืชเป็นเหตุ! ทำหลายพื้นที่ PM2.5 พุ่งเกินค่ามาตรฐาน-กระทบสุขภาพ

กรมควบคุมมลพิษเผยข้อมูลสารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐาน ฝุ่นละออง PM2.5 ทั่วประเทศ พบค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 17-84 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยพบพื้นที่ที่ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินมาตรฐานในหลายจังหวัด โดยภาคกลางพบในพื้นที่กรุงเทพฯ, สระบุรี, สุพรรณบุรี, นครสวรรค์, พระนครศรีอยุธยา

ภาคตะวันออกในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และสระแก้ว ภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี และราชบุรี

ภาคเหนือ จังหวัดน่าน, ตาก, ลำปาง, แพร่ ภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น, นครราชสีมา และเลย

โดยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ในช่วงฤดูแล้งของทุกปี เกษตรกรส่วนใหญ่จะเผาหญ้า วัชพืชตอซังข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว เพื่อเตรียมการเพาะปลูกและเผาอ้อย หรือเผาวัตถุอย่างอื่น ซึ่งทำให้เกิดหมอกควันและมลพิษในอากาศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง

เจ้าหน้าที่ได้เร่งออกประกาศห้ามเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ขยะ และวัสดุอื่นที่อาจทำให้เกิดควัน โดยขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน รณรงค์ให้เปลี่ยนวิธีการกำจัดวัชพืช ห้ามเผาเด็ดขาดในพื้นที่ริมทาง

ส่วนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วยังพบว่า เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในหลายพื้นที่ ลักลอบเผาอ้อย เตรียมตัดส่งเข้าโรงงานน้ำตาลอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทั่วจังหวัดเกิดควันไฟและมลพิษปกคลุมเป็นบริเวณกว้าง เกิดมลพิษและขี้เถ้าจากการเผา ตกกระจายในหลายพื้นที่ สร้างความเดือดร้อนกับประชาชนที่

ล่าสุด ตรวจพบค่าคุณภาพอากาศอยู่ระหว่าง 29-68 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐานบริเวณตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี และ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ที่จังหวัดลำปางพบไฟไหม้ป่าบนเขาสูงชัน เจ้าหน้าที่เข้าดับไฟอย่างลำบาก ส่งผลให้วันนี้ (16 ม.ค.) ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มีค่าเกินมาตรฐาน และเนื่องจากจังหวัดลำปางมีภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะประกอบกับอิทธิพลความกดอากาศสูง อากาศหนาวเย็น และกระแสลมเปลี่ยนทิศเกือบทุกชั่วโมง ทำให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงกลุ่มฝุ่นควันที่ปกคลุมพื้นที่ตัวเมืองลำปาง

โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ พบในพื้นที่ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ที่ 74 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่ตำบลแม่เมาะและตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ วัดได้ 67 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และที่ตำบล สบป้าด อำเภอแม่เมาะ วัดได้ 55 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

หากประชาชนพบเห็นไฟไหม้ในที่โล่ง โทรแจ้งสายด่วนเหตุไฟไหม้-ดับเพลิง 199 สายด่วนเหตุด่วนเหตุร้าย 191 สายด่วนกรมทางหลวง 1589 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โทษของการเผาหญ้า-ขยะ ถือเป็นความผิดอาญา มีโทษตั้งแต่จำคุก 1 เดือน ถึง 7 ปี หรือสั่งปรับตั้งแต่ 2,000 - 14,000 บาท