ข่าวภาคค่ำ

รายงานพิเศษ : ภาษีที่ดิน ลดความเหลื่อมล้ำจริง ตอนที่ 2

กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดิมจะนับหนึ่งวันที่ 1 มกราคม แต่กลับพบปัญหาจนต้องขยายเวลาออกไป เพื่อให้ภาครัฐที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีเตรียมพร้อมในการดำเนินการให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุด ความพร้อมดังกล่าวคืออะไร ติดตามจากรายงาน