ข่าวภาคค่ำ

ฝนฟ้าอากาศ 16 ม.ค.63

ระยะนี้บางพื้นที่ยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ขณะเดียวกันภาคเหนือ และอีสาน ยังมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

มีลมหนาวจากจีน และเทือกเขาหิมาลัย ที่แผ่เข้าปกคลุมภาคเหนือ และอีสาน ทำให้มีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า และมีฝนตกได้ในบางพื้นที่ ขณะเดียวกันพื้นที่ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคใต้ รวมถึงกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บริเวณนี้จะมีฝนตก ซึ่งในระยะ 1-2 วันนี้ ยังคงมีฝุ่นละอองขนาดเล็กสะสมบริเวณภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากลมที่พัดปกคลุม เป็นลมกำลังอ่อน ทำให้อากาศไม่ถ่ายเท จึงทำให้ฝุ่นไม่ถูกพัดไปไหน

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ พื้นราบอากาศหนาวเย็น มีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 13-22 องศาเซลเซียส ยอดดอย อากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 1-10 องศาเซลเซียส กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ และจะมีฝนตกได้เล็กน้อย

ภาคอีสาน พื้นราบอากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 18-20 องศาเซลเซียส ยอดภูอากาศหนาว ต่ำสุด 11-16 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส และมีฝน 10 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ตกได้ที่บริเวณจังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร

ภาคตะวันออก อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส และมีฝน 10 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดจันทบุรี และตราด ทะเลคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ มีฝน 10 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ส่วนมากจะตกบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต พังงา และกระบี่ ทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส สูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส และมีฝนเล็กน้อย